Arbeidsrecht
· Ontslagzaken
· Loonvorderingen
· Concurrentiebedingen
· Advies inzake arbeidsovereenkomst
· Bedrijfsongeval

Huurrecht
· Huur woonruimte
· Huur bedrijfsruimte
· Beëindiging huurovereenkomst
· Opstellen huurovereenkomst
· Achterstallig onderhoud
· Huurprijsverhoging

Verbintenissenrecht
· Incassozaken
· Schadevergoedingsrecht / aansprakelijkheid
· Contracten
· Verzekeringsgeschillen
· Geschil koopovereenkomst
· Onrechtmatige daad
· Geschil erfafscheiding
· Overig civiel recht en ondernemingsrecht

Bestuursrecht
· Bezwaar / Beroep tegen overheidsbesluiten (gemeente) waaronder planschade en ruimtelijke ordening
Sociaal Zekerheidsrecht (bezwaar / beroep) inzake:
· Bijstandsuitkering (Abw/WWB)
· Werkloosheidsuitkering (WW)
· Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO/WIA)
· Overige sociale zekerheidswetten (AOW/ANW)
· Aanvraag deeltijd WW

Mr. W.H.A. Bos heeft in het rechtsgebiedenrgister van de Nederlandse Orde van Advocaten de navolgende rechtsgebieden geregistreerd: 

- Algemene Praktijk
- Arbeidsrecht
- Sociale Zekerheid

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlande Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied. 
© Advocatenpraktijk Bos