Mr. W.H.A. Bos (21-09-74)
Mr. W.H.A. (Wilmar) Bos heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg (voorheen Katholieke Universiteit Brabant). In 1999 is hij afgestudeerd met als afstudeerrichting privaatrecht. Tijdens zijn studie heeft hij gewerkt bij de rechtswinkel Tilburg (Stichting Juridische E.H.B.O), waar hij enkele jaren als medewerker verbonden is geweest aan de sectie huurrecht. Tevens heeft hij twee jaar de functie van manager vervuld, met als aandachtsgebieden de secties huurrecht en arbeidsrecht.
 
Vanaf 2000 tot 2005 is hij werkzaam geweest bij Stichting Rechtsbijstand Interpolis als schadebehandelaar. In deze functie behandelde hij zaken op het gebied van het huurrecht, algemeen verbintenissenrecht, arbeidsrecht en sociale zekerheid (WW/WAO/WIA/ZW). De werkzaamheden bestonden zowel uit het adviseren, als het voeren van procedures voor particulieren en bedrijven. Ook was hij intern adviseur op het gebied van verzekeringsrechtelijke kwesties en polisvoorwaarden.
 
In 2005 heeft mr. W.H.A. Bos de overstap gemaakt naar de advocatuur, alwaar hij bij Rechtshulp Zuid Advocaten in dienst is getreden. Bij genoemd kantoor heeft hij zaken behandeld op het gebied van het bestuursrecht, milieurecht, civiel recht, arbeidsrecht, fiscaal recht en sociale zekerheid. Tevens heeft hij een intern vaktechnisch overleg opgericht, waarvan hij voorzitter was. In 2008 heeft hij Advocatenpraktijk Bos opgericht, alwaar hij werkzaam is als advocaat.

Het kantoor heeft een samenwerkingsverband op het gebied van kennisdeling, vakbekwaamheid en kwaliteitsbewaking met enkele andere advocatenkantoren in de regio.
© Advocatenpraktijk Bos