Mr. W.H.A. Bos (21-09-74)
Mr. W.H.A. (Wilmar) Bos heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg (voorheen Katholieke Universiteit Brabant). In 1999 is hij afgestudeerd met als afstudeerrichting privaatrecht. Tijdens zijn studie heeft hij gewerkt bij de rechtswinkel Tilburg (Stichting Juridische E.H.B.O), waar hij enkele jaren als medewerker verbonden is geweest aan de sectie huurrecht. Tevens heeft hij twee jaar de functie van manager vervuld, met als aandachtsgebieden de secties huurrecht en arbeidsrecht.
 
Vanaf 2000 tot 2005 is hij werkzaam geweest bij Stichting Rechtsbijstand Interpolis als schadebehandelaar. In deze functie behandelde hij zaken op het gebied van het huurrecht, algemeen verbintenissenrecht, arbeidsrecht en sociale zekerheid (WW/WAO/WIA/ZW). De werkzaamheden bestonden zowel uit het adviseren, als het voeren van procedures voor particulieren en bedrijven. Ook was hij intern adviseur op het gebied van verzekeringsrechtelijke kwesties en polisvoorwaarden.
 
In 2005 heeft mr. W.H.A. Bos de overstap gemaakt naar de advocatuur, alwaar hij bij Rechtshulp Zuid Advocaten in dienst is getreden. Bij genoemd kantoor heeft hij zaken behandeld op het gebied van het bestuursrecht, milieurecht, civiel recht, arbeidsrecht, fiscaal recht en sociale zekerheid. Tevens heeft hij een intern vaktechnisch overleg opgericht, waarvan hij voorzitter was. In 2008 heeft hij Advocatenpraktijk Bos opgericht, alwaar hij werkzaam is als advocaat.

Het kantoor heeft een samenwerkingsverband op het gebied van kennisdeling, vakbekwaamheid en kwaliteitsbewaking met enkele andere advocatenkantoren in de regio. Het kantoor beschikt niet over een derdengeldrekening. 

Privacy- en cookieverklaring
Advocatenpraktijk Bos respecteert uw privacy. Het uitgangspunt is dat u de site vrijblijvend kunt bezoeken zonder dat uw bezoek geregistreerd of geanalyseerd wordt. De privacy van de bezoekers van deze website wordt gerespecteerd. Er wordt zorg voor gedragen dat de persoonlijke informatie die u Advocatenpraktijk Bos verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Uitgangspunt is dat Advocatenpraktijk Bos uw bezoek aan deze website niet verwerkt of analyseert. Voor de technische functionaliteit van de site, alsmede voor integratie met bijvoorbeeld social media is een minimale mate van tracking c.q. analyse echter wel nodig.

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING
Als u Advocatenpraktijk Bos een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u toestuurt bewaard zolang dat, rekening houdend met onze beroepsverplichtingen, de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige technische en inhoudelijke afhandeling daarvan, rekening houdend met de beroepsregels die gelden voor de advocatuur. Door u verstrekte persoonsgegevens worden door Advocatenpraktijk Bos verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties.

KLIKGEDRAG EN BEZOEKGEGEVENS
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseert Advocatenpraktijk Bos hiermee de werking van de website. Deze gegevens zijn zo veel als mogelijk geanonimiseerd. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Advocatenpraktijk Bos maakt geen gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken of hoe effectief eventuele advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

GEBRUIK VAN COOKIES
Bij het aanbieden van elektronische diensten wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies worden gebruikt om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET
Indien u een relatie met Advocatenpraktijk Bos heeft, kunt u schriftelijk verzoeken om uw persoonlijke gegevens in te zien. Op dit verzoek beslissen wij binnen een redelijke termijn. Indien het verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u Advocatenpraktijk Bos schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u Advocatenpraktijk Bos schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over de aangeboden producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Advocatenpraktijk Bos
Postbus 635
6040 AP  Roermond
info@advocatenpraktijkbos.nl


AANPASSEN PRIVACY STATEMENT
Advocatenpraktijk Bos behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.
© Advocatenpraktijk Bos