De basis voor de prijs van de werkzaamheden van de advocaten is doorgaans het uurtarief. Dit uurtarief was voorheen een richtlijn van de Nederlandse Orde van Advocaten. Het uurtarief van Advocatenpraktijk Bos wordt steeds in onderling overleg met de opdrachtgever vastgesteld. In bepaalde gevallen is het ook mogelijk om bij aanvang van de behandeling een vaststaande vergoeding (fixed fee) overeen te komen voor de te verrichten werkzaamheden.

Indien men valt binnen de grenzen van de wet op de rechtsbijstand aan min- en onvermogenden kan een toevoeging worden aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand te 's-Hertogenbosch. Afhankelijk van de hoogte van het inkomen en het vermogen, betaalt men eenmalig een eigen bijdrage voor de kosten terzake rechtsbijstand.

Op de dienstverlening zijn algemene voorwaarden van toepassing. U treft deze aan in het onderstaande pdf-bestand.Mocht u om welke dan reden dan ook ontevreden zijn over de dienstverlening, dan is er een klachtenregeling waarop u een beroep kunt doen. 

BTW-nummer: NL1806799B59

Algemene voorwaarden (pdf)

© Advocatenpraktijk Bos