Arbeidsrecht
· Ontslagzaken
· Loonvorderingen
· Concurrentiebedingen
· Advies inzake arbeidsovereenkomst
· Bedrijfsongeval

Huurrecht
· Huur woonruimte
· Huur bedrijfsruimte
· Beëindiging huurovereenkomst
· Opstellen huurovereenkomst
· Achterstallig onderhoud
· Huurprijsverhoging

Verbintenissenrecht
· Incassozaken
· Schadevergoedingsrecht / aansprakelijkheid
· Contracten
· Verzekeringsgeschillen
· Geschil koopovereenkomst
· Onrechtmatige daad
· Geschil erfafscheiding
· Overig civiel recht en ondernemingsrecht

Bestuursrecht
· Bezwaar / Beroep tegen overheidsbesluiten (gemeente) waaronder planschade en ruimtelijke ordening
Sociaal Zekerheidsrecht (bezwaar / beroep) inzake:
· Bijstandsuitkering (Abw/WWB)
· Werkloosheidsuitkering (WW)
· Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO/WIA)
· Overige sociale zekerheidswetten (AOW/ANW)
· Aanvraag deeltijd WW

Belastingrecht
· Bezwaar / Beroep WOZ-beschikking
· Fiscale adviezen
© Advocatenpraktijk Bos